Resultaten vragenlijst mei / juni 2017

Door de jaren heen heeft Jessica (instructeur JeZz-Dance) van veel bewoners uit de omgeving vaak vernomen dat er meer behoefte is dan Zumba® Fitness. In mei en juni 2017 hebben we via Facebook een advertentie geplaatst en een mailing naar (oud)deelnemers gestuurd, met een vragenlijst met veel vragen over wat de werkelijke behoefte is voor extra sportlessen in de omgeving Herwijnen – Hellouw – Haaften – Tuil – Waardenburg e.o.

Hieronder de resultaten van deze vragenlijst.


  • Reacties 102 waarvan 62 anoniem.
  • Ondervraagden die hun gegevens achtergelaten hebben komen uit Tuil, Waardenburg, Hellouw, Haaften en Herwijnen.

 Wat is jouw motivatie?

Allereerst werden er vragen gesteld over jouw motivatie van sporten. 90% van de ondervraagden hebben aangegeven dit te doen voor hun ‘plezier’, en daarnaast 70% als reden ‘gezondheid’ opgaven. Andere belangrijke aspecten die benoemd zijn is conditie, geeft mij een oppepper/boost, een moment voor mijzelf en lekker dansen. Verder waren er 10 ondervraagden die aangeven zichzelf niet gemotiveerd te krijgen.

 Hoe kunnen wij jou stimuleren/motiveren?

De volgend vraag ging over hoe wij jou kunnen stimuleren om geen lessen over te slaan. 60% geeft aan extra lesdagen te willen, bijvoorbeeld een andere dag dan maandag. Daarnaast werd er aangegeven dat een vaste instructeur van belang is, het tijdstip er toe doet, het tarief, de locatie bijvoorbeeld dicht bij huis, leeftijdsgenoten, gezellige kleine groepen, juiste en persoonlijke begeleiding, en ander aanbod erg belangrijk is naast het huidige aanbod.

 Aanbod

94% van de ondervraagden hebben aangegeven open te staan voor nieuwe lessen.

In deze vragenlijst is ook gericht gevraagd naar interesse voor 2 lessen die mogelijk zo snel mogelijk gelanceerd kunnen worden.
61% geeft aan XCORE Workout en een interessante les te vinden. 57% geeft aan STRONG by Zumba een interessante les te vinden. 15% vind van niet omdat ze bewust kiezen voor een dansvorm of yoga-vorm, en geen fitnessvorm.

Overige lessen
Overige lessen die als open vraag werd gesteld die benoemd werden zijn STRONG by Zumba, XCORE Workout, BBB, streetdance, bootcamp, yoga, bodypump, ‘voor de oudere jongere’, trampoline springen of jumping fitness, bodybalance, pilates, een soort beat les, aerobics, bodyattack, programma’s van Clubjoy zoals Clubyoga, Bodyshape, tai bo of iets met een vechtsportelement.

 Voorkeursdag van sporten

Aan alle ondervraagden is gevraagd op welke dagen ze het liefst zouden willen sporten. Hierbij konden ze een keuze maken uit meerdere antwoorden.

22% geeft aan op maandag nog een extra les te willen. 48% geeft aan op dinsdagavond te willen sporten en 33% geeft aan op woensdagavond te willen sporten. 48% geeft verschillende antwoorden zoals bijvoorbeeld donderdag, vrijdag of zaterdag, uiteenlopend van de ochtend tot middag tot avond.

 Tijdstippen

De tijdstippen van sporten zijn uiteenlopend en is er een gemiddeld er voor elk uur van 18.30 uur tot 21.30 uur. De meest opvallende tijdstippen zijn 19.30-20.30 uur en 20.00-21.00 uur. 11% geeft aan in de ochtend/overdag te willen sporten.

 Zumba® Fitness

Er zijn nog vragen gesteld over het huidige aanbod. 38% vind dit onvoldoende en wil meer Zumba® Fitness lessen. Voorkeursavonden hiervoor zijn dinsdag, woensdag en donderdag, en is ook tevreden met de huidige avond.

 Communicatie

56% van de ondervraagden hebben gereageerd geen idee te hebben hoe de communicatie gaat rondom de lessen omdat ze JeZz-Dance nog niet kenden. 42% van de respondenten is tevreden. 1 iemand geeft aan ter verbetering niet alleen Facebook in te zetten als communicatiemiddel.

46% van de ondervraagden wil het liefst per e-mail op de hoogte gehouden worden rondom roosterupdates en -wijzigingen. 36% ziet dit ook graag via Facebook, zowel in een groep als via de Facebook pagina van JeZz-Dance. 44% geeft aan Whatsapp ook als een fijn communicatiemiddel te zien voor dit soort informatie.

 Tarieven

61% van de ondervraagden is geïnteresseerd in een ‘1x in de week’- tarief waarbij je zelf mag kiezen welke les je komt volgen. 31% geeft misschien aan en 8% nee, met de motivatie een rittenkaart idealer te vinden.

45% van de ondervraagden is geïnteresseerd in een ‘onbeperkt’- tarief waarbij je zelf mag kiezen wanneer je komt en hoe vaak je komt. 43% geeft ‘misschien’ aan en 12% nee om bang te zijn dat dit veel duurder uit kan pakken.

Andere suggesties voor het aantrekkelijker maken van tarieven is:
Korting bij het volgen van meer dan 1 les per week, korting op 3 maanden of 6 maanden abonnement, pakketten zodat je zelf kan kiezen welke losse lessen je volgt

Samenvatting en conclusie

Er is draagvlak en animo om meer sportlessen aan te kunnen bieden. Na dit grote online onderzoek onder de inwoners uit deze omgeving Herwijnen – Hellouw – Haafen – Tuil – Waardenburg is gebleken dat er daadwerkelijk meer behoefte is aan niet alleen meer Zumba® lessen, maar ook andere groepslessen en meer dagen in de week. Hierbij is het aanbod in combinatie met de frequentie, tijdstippen, locatie en tarieven erg belangrijk.

Dit is de motivatie om wat te doen aan de leefbaarheid van de omgeving.

Next step

JeZz-Dance is op dit moment achter de scherm druk bezig met het uitstippelen van het mogelijk maken van deze vraag en in gesprek met diverse partijen.

  • Omdat er veel animo was voor de XCORE Workout les is de eerste stap dat we deze les gaan lanceren in de vorm van een 4 weken try-out in september. Mocht je hiervoor interesse hebben, dan zijn hiervoor nog een aantal plekken vrij, aanmelden kan hier.
  • Daarnaast zijn de tarieven van JeZz-Dance opnieuw bekeken en zijn deze per september 2017 aangepast naar een ‘1x in de week’ tarief en een ‘onbeperkt tarief’. JeZz-Dance heeft als doel om bij te kunnen dragen aan de leefbaarheid van de omgeving en heeft daarom geen commerciële belangen. Het belang van de bewoners staat voorop en om dit mogelijk te kunnen maken moet er ergens een start gemaakt worden. Tarieven kunnen bijvoorbeeld aantrekkelijker worden doordat er nóg meer aanbod bijkomt en daardoor kosten lager worden. Mochten tarieven nog steeds tegenvallen met het huidige aanbod, dan horen we dit graag. Weet dat we achter de schermen ook druk bezig zijn met het uitbreiden van het aanbod.
  • Daarnaast zijn we ook aan het kijken hoe we het huidige aanbod en nieuwe aanbod uit kunnen breiden naar meerdere dagen. Hiervoor zijn we aan het verkennen en in gesprek met diverse partijen.
  • Verder proberen we vaker kortingsacties te bedenken om het sporten aantrekkelijker te maken. Binnenkort komt bijvoorbeeld een ‘3 maanden gratis sporten’ -winactie online waar je kans op kan maken, en komt er in augustus nog een actie online. Ook in de toekomst willen we blijvend dit soort acties aan te kunnen bieden.
  • JeZz-Dance verkend zich graag op vlakken van de Les Mills programma’s, XCO Sports Company programma’s, ClubJoy programma’s, Zumba Fitness programma’s en lessen zoals bijvoorbeeld Pilates, Bootcamp, BBB, Steps, Aerobics, Yoga, etc. Ben je zelf instructeur en wil je samen met ons kijken hoe we met jouw profiel invulling kunnen geven aan de uitbreiding van de groepslessen? Lees dan hier meer over.
  • Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

JeZz-Dance bedankt graag alle geïnteresseerden en ondervraagden, dat zij de moeite hebben genomen om dit draagvlak te kunnen creëren. Heb je nog vragen over het bovengenoemde? Neem dan gerust contact op via het contactformulier of met Jessica via 06 18 320 588 of jessica@jezz-dance.nl.