Lesreglement rondom Covid-19

geupdate: 4 oktober 2021

i.v.m. het Corona virus sporten we zo veel mogelijk buiten en bij regen binnen. Hiervoor is het lesregelement hieronder op aangepast.

Gezondheidsvragen:

  • Vraag jezelf altijd af: Ben je in staat om nu te sporten?
  • Blijf thuis wanneer je last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts. 
  • Ook als je Coronatest negatief is, blijf je thuis tot je gezondheidsklachten verdwenen zijn. Jijzelf of gezinsleden dienen minimaal 24 uur klachtenvrij te zijn voordat je weer kan komen sporten.
  • Heb je het Coronavirus of heb je het gehad, dan dien je dit kenbaar te maken aan Jessica (06-18320588) voor je naar een van de lessen komt.

Wanneer een docent twijfelt aan je gezondheid, dan heeft deze het recht om je naar huis te sturen.

De 5 regels omtrent alle lessen

  • Zorg ervoor dat je van te voren bent aangemeld voor een les.
  • Ik heb de lessen zo gepland dat twee groepen elkaar niet hoeven tegen te komen en er minimaal contact zal zijn tussen deelnemers. Om dit de waarborgen vraag ik van iedereen om niet eerder te komen dan 5 minuten voor aanvang van een les, buiten of in je auto te wachten tot de docent aangeeft dat je naar binnen mag, en na de les direct weer weg te gaan, en via de aangewezen (nood)uitgang.
  • Tijdens de lessen maak je zoveel mogelijk gebruik van materialen die van jouzelf zijn.
  • Ik wil je vragen om je thuis om te kleden en in je sportkleding naar de les en weer naar huis te gaan. Je kan geen gebruik maken van het toilet op een locatie.
  • Daarnaast zorg ik ervoor dat de ruimte waar we sporten schoon is en dat er voldoende wordt geventileerd met frisse lucht.

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over de regels en richtlijnen op deze pagina? Stuur dan een e-mail via jessica@yessica.nl.

Corona update

Om het samen sporten tijdens corona mogelijk te kunnen maken moeten we allemaal voldoen aan de veiligheidseisen die gesteld worden. Alleen als we hieraan voldoen, kunnen we het samen voor elkaar krijgen dat we wekelijks kunnen sporten.