Geen Zumba Kids lessen (sept-dec 2015)

Er is voor het komende kwartaal te weinig animo om de Zumba Kids lessen door te laten gaan. Ik heb daarom besloten om deze lessen het komende kwartaal niet aan te bieden. Ik vind het zelf heel erg jammer en vervelend voor de kinderen die wel willen.
In december ga ik weer kijken wat het animo is. Mocht je nog iemand kennen die kinderen hebben, of kinderen kennen die op les willen, dan hoor ik het graag! Dan wil ik graag op basis daarvan kijken of ik in januari weer de lessen kan starten. Graag hier alvast aanmelden!
De rittenkaart die de kinderen op het moment in het bezit hebben krijgt een extra verlening van geldigheid van een kwartaal. Ze zijn namelijk normaal gesproken een jaar geldig maar omdat ik de lessen nu een kwartaal niet aan ga bieden vind ik het eerlijk om de geldigheid van uw kaart te verlengen.
Ik zal rond december weer peilen wat het animo is.
De Zumba Kids die actief waren het afgelopen kwartaal en die ook het komende kwartaal zich aangemeld hebben zijn per e-mail hierover benaderd.